Tag Archives: Seasar2

Multi database in framework SA2( Seasar 2).

Trong framwork SA2 kết nối với database thông qua các DataSource đã được định nghĩa sẵn bằng các file .dicon, nên khi muốn làm multi database chúng ta phải tạo sẵn các kết nối jdbc và số lượng database trước. Trước khi start server nó sẽ load tất cả các file .dicon đã được định nghĩa sẵn, và khi chúng ta muốn change qua 1 database khác thì chỉ việc gọi DataSource mà mình đã định nghĩa trong các file .dicon. Chi tiết sẽ được minh họa theo các bước bên dưới.

Continue reading Multi database in framework SA2( Seasar 2).